Emerytury na Podkarpaciu są najniższe w całej Polsce. Mamy dane za 2022 rok

i

Autor: adam_gorka

Twoje finanse

Emerytury na Podkarpaciu są najniższe w całej Polsce. Mamy dane za 2022 rok

2023-04-14 18:44

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przekazał ile wynosiły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS w 2022 roku. Z danych wynika, że mieszkańcy Podkarpacia brali najniższe emerytury z ZUS-u w Polsce, a także jedne z niższych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczegóły poniżej.

Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mówią, że w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku, przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu wynosiła 2573,67 zł. Było to najniższe świadczenie ze wszystkich województw. Najwyższą przeciętną emeryturę wypłacano w województwie śląskim – 3374,69 zł. Co stanowi ponad 800 zł różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym świadczeniem. Zaś przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku na Podkarpaciu wynosiła 1934,22 zł, a renta rodzinna – 2200,40 zł.

- Od stycznia do września 2022 roku przeciętna miesięczna emerytura z ZUS była wyższa o 210,41 zł niż emerytura w tym samym okresie 2021 roku. Wyższa była również renta z tytułu niezdolności do pracy (o 145,79 zł) oraz renta rodzinna (o 166,29 zł).

Emerytura KRUS na Podkarpaciu

Jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie przeciętna miesięczna emerytura rolników, wypłacana przez KRUS na Podkarpaciu w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wynosiła 1498,76 zł. Pod tym względem województwo podkarpackie zajmowało 10. miejsce. Najwyższą emeryturę wypłacano w województwie śląskim – 1675,33 zł, a najniższą w województwie wielkopolskim – 1465,30 zł.

- Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez KRUS na Podkarpaciu w opisywanym okresie wynosiła 1347,41 zł, natomiast renta rodzinna 1950,93 zł. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przeciętna emerytura wypłacana przez KRUS, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wzrosła o 77,10 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 68,39 zł, a renta rodzinna o 122,80 zł – podaje urząd.

Ile emerytów i rencistów jest na Podkarpaciu?

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w województwie podkarpackim emerytury wypłacane przez ZUS pobierało przeciętnie 306,7 tys. osób w miesiącu. Przeciętna liczba rencistów wynosiła miesięcznie 97,7 tys.

- W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku emerytów było o 3,5 tys. więcej, natomiast liczba rencistów zmalała o 2,9 tys. Emerytów-rolników pobierających świadczenia z KRUS w opisywanym okresie było na Podkarpaciu 43,0 tys. natomiast rencistów 14,2 tys. W porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 roku emerytów pobierających świadczenia z KRUS było o 2,8 tys. mniej, a rencistów o 340 osób mniej - podaje urząd. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Protest pracowników budżetówki w Olsztynie