Kolejne oszustwa w Przemyślu. Oszuści wyłudzili łącznie 100 tysięcy złotych

i

Autor: Lukasz Radziejewski

Dodatkowe 400 złotych od nowego roku! Kto może ubiegać się o nowe świadczenie?

2021-12-29 10:08

O dodatkowe 400 złotych co miesiąc Polacy mogą ubiegać się od 1 kwietnia 2022 roku, ale już teraz muszą dopełnić kilku formalności. Pieniądze zostaną przeznaczone na konkretny cel. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej publikuje informacje o tym, jak ubiegać się o nowe świadczenie i na co można je przeznaczyć.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało szczegółowe informacje na temat dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. MRiPS przypomina, że wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można złożyć dopiero od 1 kwietnia 2022 r. Zaznacza, że choć ta forma wsparcia zacznie obowiązywać za kilka miesięcy, to rodzice – zarówno ci ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki, jak i ci, których dzieci już chodzą do żłobka czy klubu dziecięcego, już teraz powinni dopełnić kilku formalności. Co trzeba wiedzieć i jakie dokumenty należy złożyć? Dla kogo przewidziane są dodatkowe pieniądze? Kto może się o nie starać?

CZYTAJ TAKŻE: Zakaz palenia w samochodzie od 1 stycznia. Za jego złamanie OGROMNA GRZYWNA

Dodatkowe 400 złotych od nowego roku! Dla kogo?

Wsparcie otrzymają: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie; dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Co ważne, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

- Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki. To rozwiązanie, które pozwoli rodzicom ograniczyć wydatki związane z pobytem dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym – wyjaśnia, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

Dodatkowe 400 złotych od nowego roku! Formalności już teraz!

Ministerstwo zaznacza, że choć ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., to rodzice już teraz powinni dopełnić kilku formalności. Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Te same dane dotyczą rodziców, którzy dodatkowo są zobowiązani do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.

Do kiedy trzeba dopełnić formalności? Podmiot prowadzący instytucje opieki powinien zawiadomić rodziców o tym obowiązku do 31 grudnia 2021 r. Następnie rodzice powinni przekazać te dane do 14 stycznia 2022 r.

Dodatkowe 400 złotych od nowego roku! Wnioski od 1 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS. Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Hity na Sylwestra! Te kawałki rozkręcą ostatnią imprezę w roku