rzeka

i

Autor: BŹ

Rezerwaty Podkarpacia

Smarkata ma swój rezerwat! Będzie on chronił dolinę małej rzeki

2024-04-02 17:04

Województwo podkarpackie ma nowy rezerwat przyrody. Chroni dolinę dzikiej rzeki Smarkata. O nowym rezerwacie przyrody poinformował we wtorek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który tego samego dnia podpisał zarządzenie o dolinie Smarkatej.

Nowy rezerwat przyrody na Podkarpaciu

Smarkata to niewielka rzeka, która przepływa przez gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim. Rzecznik RDOŚ w Rzeszowie Łukasz Lis poinformował, że jest jedną z ostatnich dzikich, nieuregulowanych rzek w północnej części Kotliny Sandomierskiej.

"Jej nieskrępowana aktywność przejawia się licznymi meandrami i starorzeczami, zwanymi przez miejscowych 'smarkaczyskami', i bagnami. Całość nadaje niepowtarzalnego, pierwotnego charakteru całej dolinie" – powiedział Łukasz Lis. Właśnie ten naturalny charakter i "niezaburzone procesy fluwialne i torfotwórcze stanowią przedmiot ochrony nowopowstałego rezerwatu przyrody" – dodał rzecznik.

O powołanie nowego rezerwatu od sześciu lat zabiegało Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki. "Jednym z najważniejszych chronionych gatunków występujących w Smarkatej i jej dopływach jest rak szlachetny. To rodzimy gatunek raka coraz rzadziej spotykany w Polsce. Występuje też kilka rzadkich gatunków ptaków, m.in. sóweczka, czyli najmniejsza polska sowa, jest kilkanaście chronionych gatunków chronionych mchów, są torfowce, czy pływacze, czyli roślina owadożerna" - przekazał prezes Towarzystwa Piotr Bednarek.

Rezerwat obejmuje 7-kilometrowy odcinek doliny rzeki Smarkatej wraz z fragmentami dopływów, zajmując 55,94 ha. Na otaczającym dolinę drzewostanie wyznaczono otulinę zajmującą 155,11 ha. Na razie nie jest dostępny dla turystów, ponieważ nie ma wytyczonych szlaków dla ruchu pieszego.

To 99 rezerwat przyrody w woj. podkarpackim.

Bieszczady zimą są jak z bajki!

Zobaczcie naszą galerię poniżej!

Rozpoczęła się budowa przejścia przez tory do rezerwatu Olszynka Grochowska. Sukces „Super Expressu”