Rząd chce uczyć studentów strzelania. „Strzelnica+” dla uczelni

i

Autor: Fot. Pexels.com

Wydarzenia

Rząd chce uczyć studentów strzelania. „Strzelnica+” dla uczelni?

2023-04-17 16:26

Rząd chce wysłać studentów na strzelnice. Ułatwienie uczelniom ich budowy przewiduje opublikowany na stronie Sejmu projekt ustawy grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko po to, aby kształtować w młodych ludziach „postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie”. Co więcej, budowa strzelnic może być finansowana z budżetu państwa.

„Strzelnica+” dla uczelni w Polsce

Według twórców projektu intencją proponowanej ustawy o budowie strzelnic i innych inwestycjach "kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie" jest uproszczenie procedur i usunięcie przeszkód, które mogłyby wystąpić. Autorzy zaznaczyli, że warunkiem wydania zezwolenia ma być uzyskanie przez inwestora decyzji środowiskowej. Decyzję o zezwoleniu na realizację takiej inwestycji ma wydawać wojewoda właściwy ze względu na miejsce inwestycji. Zaś organem wyższego stopnia w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji ma być minister właściwy do spraw budownictwa.

Uproszczeniu procesu inwestycyjnego ma służyć możliwość wykonania prac "w możliwie najkrótszym terminie". Na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję wojewoda będzie miał miesiąc.

CZYTAJ TAKŻE: Agresja za kierownicą jest najczęstszym powodem wypadków. Potwierdzają to brytyjscy naukowcy

Strzelnice mają kształtować „postawy patriotyczne”

Projekt "ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie" przewiduje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Rząd sfinansuje budowę strzelnic przy uczelniach

Inwestycje mogą być finansowane w całości lub w części z budżetu państwa lub z innych źródeł - przewiduje projekt.

Według projektodawców "uchwalenie projektowanej ustawy może spowodować skutki finansowe dla budżetu państwa, które ze względu na charakter są jednak trudne do oszacowania". Projekt ustawy w ocenie wnioskodawców nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

ZOBACZ: Potęga polskiej armii. Ten sprzęt będzie bronił naszego kraju

Pogrzeb zabitego w Ukrainie polskiego ochotnika, Michała Żurka