działka

i

Autor: Pixabay

Przepisy prawa

Ogrody działkowe zostaną zlikwidowane. Ten przepis ułatwi to już w 2025 roku

2024-06-03 13:46

To nie będzie dobra wiadomość dla osób posiadających działki ROD. Już w 2025 roku prawo umożliwi likwidację ogrodów działkowych. Ich tereny będą mogły zostać przeznaczone nawet na działalność komercyjną - zgodnie z decyzją gminy lub Skarbu Państwa. Jak twierdzą eksperci, ROD mogą być wywłaszczane!

Spis treści

  1. MPZP zmienią przeznaczenie terenów ROD?
  2. Decyzje działkowców mogą zaważyć na przyszłości ROD
  3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  4. Jarmark rękodzieła i produktów regionalnych w Rzeszowie

MPZP zmienią przeznaczenie terenów ROD?

Jak informuje portalsamorzadowy.pl działkowcy mogą mieć problem ze swoimi działkami w ramach Rodzinnych Ogródków Działkowych. Powód? Zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dokładnie założenie, że gminy do końca 2025 roku muszą uchwalić tzw. plany ogólne. Mają one zastąpić obecne studia zagospodarowania przestrzennego. Zadaniem nowych planów ogólnych będzie wydzielenie stref planistycznych na terenie całych gminy. Będą one określały przeznaczenie danego obszaru. Szczegóły dotyczące zabudowy i zagospodarowania precyzować będą z kolei miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Co w sytuacji, gdy w MPZP nie zostano uwzględnione ROD albo ich tereny zmienią przeznaczenie? W takim przypadku działkowcy mogą mieć problem. Jak przekazuje portalsamorzadowy.pl zmiana taka pozwoli na przymusową likwidację ogródków.

"Jeżeli teren ogrodów w planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż zieleń działkowa, to wówczas otwarta staje się możliwość likwidacji tego ogrodu działkowego przez właściciela - czyli przez gminę albo Skarb Państwa" - tłumaczy portalowi mecenas Bartłomiej Piech, mecenas reprezentujący Polski Związek Działkowców.

Prawnik dodał też, że przymusowa likwidacja może być traktowana jako forma wywłaszczenia.

Decyzje działkowców mogą zaważyć na przyszłości ROD

Jak wskazuje portalsamorządowy.pl przyszłość ROD leży częściowo także w rękach samych działkowców. Plany ogólne ze względu na przyśpieszony tryb uchwalania -  gminy mają na dopełnienie formalności związanych z tym to niecałe dwa lata. Oznacza to - przy założeniu, że samorządy wykorzystają drogę uproszczonych procedury - że będą mieli tylko 21 dni na zgłoszenie swoich wniosków do planów.

W wielu przypadkach, w których gminy już rozpoczęły prace nad tymi dokumentami, działkowcy mieli poważne problemy, żeby zdążyć i złożyć stosowne wnioski - tłumaczy Piech.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada podział terenów gmin na 13 stref planistycznych. ROD mogą zostać uwzględnione w przyszłych MPZP w zaledwie 3 z nich. Jak twierdzi mecenas wypowiadający się dla portalu, tworzy to ryzyko, że tereny zajmowane przez ogródki trafią do innych stref. A to z kolei może doprowadzić do sytuacji, że ROD znikną po prostu z gminnych map w roli terenów zieleni działkowej.

Jarmark rękodzieła i produktów regionalnych w Rzeszowie

Zobacz naszą galerię poniżej!

Otwarte ogródki restauracyjne w Przemyślu