gogle VR

i

Autor: pexels Symulatory VR dla studentów WSPiA

Wydarzenia

Nowy wymiar studiowania! Studenci WSPiA będą korzystać z nowoczesnych symulatorów VR

2023-08-04 10:46

Od nowego roku akademickiego studenci na specjalności „Zarządzanie transportem, spedycją i logistyką” w WSPiA w Rzeszowie będą mogli korzystać z nowoczesnych symulatorów wirtualnej rzeczywistości. Jeden z nich symuluje czynności związane z odbiorem i przyjęciem towarów do magazynu, drugi – ze sztauowaniem kontenerów.

Symulatory VR dla studentów WSPiA

Jak zaznaczył rzecznik WSPiA Przemysław Pawlak, nowe symulatory, o wartości prawie 350 tys. zł, to kolejne nowoczesne narzędzia dydaktyczne kupione przez uczelnię.

– WSPiA od wielu lat znana jest z tego, że stawia na nowoczesne technologie wspomagające kształcenie studentów. Warto przypomnieć, że jako pierwsza uczelnia zakupiła strzelnicę elektroniczną, która jest cały czas rozwijana. Jest także jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która od 2019 roku wykorzystuje do nauki dwa nowoczesne symulatory +Wirtualnej Sceny Zbrodni+ – wskazał rzecznik uczelni.

Wymienił także wykorzystywane przez studentów: interaktywny symulator postępowania w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych, branżowe symulatory biznesowe, nowoczesny wirtualny symulator procedury segregacji rannych na miejscu katastrofy oraz symulator zagrożeń internetowych.

– Podczas zajęć wykładowcy wykorzystują również kilkadziesiąt różnego rodzaju gier decyzyjnych. Wszystkie te narzędzia warte są kilka milionów złotych – wyliczył Pawlak.

I zaznaczył, że nowe symulatory VR wraz z osprzętem, dla studentów na kierunku administracja na specjalności „Zarządzanie transportem, spedycją i logistyką”, kosztowały blisko 350 tys. zł i już od nowego roku akademickiego będą wykorzystywane w kształceniu studentów.

Symulator magazynu i portu kontenerowego w WSPiA

Zdaniem Pawlaka pierwszy z nowych symulatorów VR przeniesie studentów do prawdziwego magazynu. Jest to bowiem symulator czynności składających się na proces odbioru i przyjęcia towarów do magazynu, który umożliwia interakcję z wirtualną przestrzenią magazynową.

– Użytkownik wyposażony w kontrolery VR porusza się po magazynie stworzonym na podstawie realnej strefy przyjęć magazynowych z sortownią, strefą przyjęć z dokiem z otwartą naczepą oraz polami odkładczymi (obszar magazynu przeznaczony do tymczasowego składowania ładunków na posadzce przed przetransportowaniem ich w inne miejsce – przyp. red.). W trakcie symulacji użytkownik wykonuje różne czynności, takie jak: kontrola ilościowa i jakościowa towarów, ważenie towarów, a także wydruk etykiet i różnych dokumentów magazynowych – wymieniał rzecznik WSPiA.

Dodał, że symulator ten zawiera pięć różnych scenariuszy, z których każdy ma określone parametry np. rodzaje przyjmowanych wyrobów, ich ilość, ewentualne niezgodności jakościowe lub ilościowe.

– W ramach każdego scenariusza użytkownik może zabezpieczyć wszelkie niezgodności, wykonując protokół rozbieżności i umieszczając niezgodne wyroby w wyznaczonym miejscu. Symulator został przygotowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami – zapewnił Pawlak.

Drugi symulator VR odwzorowuje przestrzeń portu kontenerowego i pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie po całym terenie. Jest to narzędzie do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów (czynność wykonywana na jednostkach pływających przed opuszczeniem portu polegająca na dokładnym rozmieszczeniu ładunku i umocowaniu wszystkich ruchomych przedmiotów – przy. red.).

– Umożliwia on przeszkolenie użytkowników poprzez zrozumienie kroków i procedur bezpośrednio związanych z rzeczywistym procesem załadunku kontenera. Wszystko dzieje się jednak w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku wirtualnej rzeczywistości – zwrócił uwagę Pawlak.

Podkreślił, że symulator ten umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sztauowania kontenerów, który obejmuje m.in. inspekcję kontenera (oględziny kontenera, sprawdzając, czy nie posiada on żadnych usterek), sztauowanie kontenera (użytkownik musi dokonać odpowiedniego załadunku oraz zabezpieczenia towarów za pomocą drewnianych kantówek, desek, pasów zabezpieczających).

– Symulator pozwala prowadzącemu na tworzenie własnych scenariuszy, w tym określanie rozmiaru kontenera i rodzaju towarów do załadunku np. europalety z różnymi towarami, skrzynie ażurowe, towary na podbudowach z drewna, itp. – wskazał rzecznik uczelni.

Oba symulatory zostały kupione dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez WSPiA projektu „Nowoczesna uczelnia”, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz też naszą galerię: Wampiriada na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studenci podzielili się krwią

Studenci leczą wirtualnych pacjentów