Narodowy Spis Powszechny 2021: Czy spełniłeś już swój obowiązek?

i

Autor: shutterstock Narodowy Spis Powszechny 2021: Czy spełniłeś już swój obowiązek?

Narodowy Spis Powszechny 2021: Czy spełniłeś już swój obowiązek?

2021-04-26 15:45

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i jest obowiązkowy. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest spis internetowy, czyli samospis. Jak to zrobić? Jak w inny sposób można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym?

Spis Powszechny 2021: Jak się spisać?

Spisać można się:

  • przy pomocy komputera, tabletu lub telefonu korzystając z aplikacji na stronie: spis.gov.pl,
  • dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99, wybierając kanał „Spisz się przez telefon”.

Dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z tych dwóch metod, na Podkarpaciu utworzono 170 punktów spisowych działających przy Gminnych Biurach Spisowych i cztery zlokalizowane w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie oraz oddziałach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w punktach spisowych można skorzystać ze stanowiska komputerowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz Stowarzyszenia i Związki działające na rzecz osób niepełnosprawnych są zaproszone do wspólnych akcji spisowych, które są organizowane w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie.

Kiedy rachmistrzowie zaczynają pracę?

Do 3 maja spisywaliśmy się wyłącznie samodzielnie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli wywiady telefoniczne od 4 maja br. Należy pamiętać, że rachmistrz powinien się przedstawić oraz podać numer legitymacji. Jeżeli respondent ma wątpliwości co do osoby która dzwoni, może potwierdzić tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. Wszelkie próby wyłudzenia danych przez osoby nieuprawnione do przeprowadzenia spisu oraz podszywanie się pod czyjąś tożsamość w celu zalogowania się do formularza spisowego są przestępstwem i powinny być zgłaszane na policję.

Spis Powszechny 2021

i

Autor: mat. partnera Spis Powszechny 2021

Kto musi wziąć udział w Spisie Powszechnym?

Spisujemy się w miejscu zamieszkania według stanu na 31 marca 2021 godz. 24:00. Spis dotyczy obywateli Polski, stale lub czasowo przebywających w mieszkaniach lub zamieszkałych w pomieszczeniach nie będących mieszkaniami oraz czasowo przebywających za granicą. Obowiązkiem spisowym objęte są także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz cudzoziemcy, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Spisujemy się według miejsca zamieszkania na dzień 31 marca 2021, godz. 24:00.

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie (tj, w wieku 0 do 17 lat), powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą – przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym.

Weź udział w naszym konkursie

Każdy, kto spisał się przez Internet, może także wziąć udział w konkursie organizowanym na stronie spisrzeszow2021.eska.pl. Wystarczy wypełnić formularz konkursowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Do wygrania są m.in. głośniki bluetooth, słuchawki bezprzewodowe, power banki, myszki bezprzewodowe, koce piknikowe i wiele innych atrakcyjnych nagród!

Nagrody dla mieszkańców Podkarpacia

Urząd Statystyczny w Rzeszowie nagradza w konkursach spisowych mieszkańców Podkarpacia. Na facebookowym profilu na bieżąco publikowane są informacje o przebiegu spisu oraz konkursy dla osób, które spisały się samodzielnie.

Uczniów szkół podstawowych i świetlic pozaszkolnych urząd zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Kultura i tradycja w moim narodzie”. Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych interesujących się fotografią zorganizował konkurs „Podkarpackie społeczeństwo w obiektywie – dom, rodzina, zawód”. Natomiast studentów mieszkający na terenie Podkarpacia zaprasza do konkursu: „NSP 2021 - spisz się i podaj dalej”. Na zwycięzców wszystkich wymienionych konkursów czekają atrakcyjne zestawy gadżetów i materiałów promocyjnych. Szczegóły konkursów na stronie: rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/.

Wszystkiego o spisie możemy się dowiedzieć, wchodząc na stronę spis.gov.pl. Ponadto w każdej gminie funkcjonuje gminne biuro spisowe, którego pracownicy udzielą nam niezbędnych informacji dotyczących spisu.

Artykuł sponsorowany

Narodowy Spis Powszechny 2021

i

Autor: mat. partnera Narodowy Spis Powszechny 2021