Karta EKUZ. Nie zapomnij wyrobić, jeśli wyjeżdżasz na wakacje za granicę!

i

Autor: Unsplash.com/ JESHOOTS.COM

Karta EKUZ. Nie zapomnij wyrobić, jeśli wyjeżdżasz na wakacje za granicę!

2022-06-22 15:46

Wyrobienie karty EKUZ jest całkowicie darmowe. Wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go do wybranej placówki NFZ w regionie. Formularz złożyć można osobiście lub elektronicznie - przy pomocy Internetowego Konta Pacjenta lub platformy ePUAP.

Karta EKUZ to nic innego jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest unijnym dokumentem potwierdzającym prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia w każdym innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub EFTA. Dla wyjeżdżających na zagraniczne wakacje mieszkańców Podkarpacia w praktyce oznacza to, że z pomocy medycznej będzie można w ramach ubezpieczenia skorzystać w krajach należących do Wspólnoty, Wielkiej Brytanii, a także w państwach zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu, jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Bocian wypadł z gniazda i złamał nogę

Po co wyrabiać kartę EKUZ?

Zakres karty EKUZ, jak informuje Rafał Śliż, rzecznik prasowy podkarpackiego NFZ, nie jest jednak nieograniczony - mamy praw do skorzystania bez dodatkowych opłat z leczenia niezbędnego i nieplanowanego, ale w ramach działającego w danym kraju systemu opieki medycznej.

Dlatego też przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie są warunki korzystania z leczenia w kraju, do którego się wybieramy, bo na miejscu może się okazać, że za niektóre „usługi” trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. I tak na przykład każdy dzień w niemieckim szpitalu kosztuje dodatkowo 10 euro, wydanie recepty na Słowacji – 17 eurocentów, wizyta zaś u lekarza „pierwszego kontaktu” na Chorwacji – 10 kun.

Wyrobienie karty EKUZ jest całkowicie darmowe. Wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go do wybranej placówki NFZ w regionie. Formularz złożyć można osobiście, elektronicznie, przez Internatowe Konto Pacjenta lub platformę ePUAP, można też wysłać go pocztą. Podać należy w nim: imię, nazwisko, numer PESEL oraz informację o ubezpieczeniu.

Co warto dodać - ważność karty uzależniona jest rodzaju naszego ubezpieczenia. Osoby zatrudnione oraz prowadzący własne firmy przedsiębiorcy kartę będą mieć ważną przez 3 lata. Niepełnoletni do chwili uzyskania przez nich pełnoletności, a emeryci zaś - przez lat 20.