Telewizor

i

Autor: Pixabay Opłata abonamentowa w 2023 roku

Bony na telewizor. Kupiłeś za drogi sprzęt? Możesz mieć problemy!

2022-05-04 10:01

Rząd oferuje 250 złotych dofinansowania na zakup nowego telewizora na potrzeby nowego standardu telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów mówi jednak o nadużyciach jakie zostały zaobserwowane w ostatnim czasie i przypomina, że bony są dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Poinformowano także, że nadużycia zostały zgłoszone i wszczęto postępowania karne.

W środę zespół odpowiadający za cyfryzację w Kancelarii Premiera poinformował, że dotychczas złożono ponad 112 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Z czego ponad 71 tysięcy gospodarstw domowych wykorzystało już bon. Przypomniano także, że o świadczenie mogą starać się rodziny, które mają trudną sytuację finansową. Zgodnie z ustawą o 250 zł na nowy telewizor mogą ubiegać się: świadczenie […] przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego […]”. KPRM poinformowało, że zauważono nadużycia, gdzie bon przysłużył się do kupna drogiego telewizora. Takie sprawy mają zostać zgłoszone.

Święto Paniagi w Rzeszowie. Pochód w amerykańskim stylu!

Wziąłeś bon i kupiłeś drogi telewizor? Możesz mieć problem!

W komunikacie KPRM zauważono, że osoby, które składały wnioski o dodatkowe pieniądze na zakup telewizora oświadczały, że są w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na samodzielne kupno nowego odbiornika.

- Identyfikujemy jednak nadużycia w tym zakresie, co spowodowało, że uruchomione zostały procedury zabezpieczające, a także wszczęcia postępowań karnych, które zostały skierowane do organów ścigania. Oprócz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, równolegle prowadzone są postępowania administracyjne w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – napisano.

Jako przykład podano, że bon wykorzystano na zakup bardzo drogiego telewizor. - przykładowo zakup telewizora za ponad 13 000 zł i zrealizowanie świadczenia za 250 zł dla gospodarstwa domowego, które ma trudną sytuację materialną – możemy przeczytać.