wysypisko śmieci

i

Autor: pixabay nielegalne wysypiska śmieci na Podkarpaciu

Wydarzenia

WIOŚ: w regionie cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych

2023-08-16 9:25

Na Podkarpaciu są cztery nielegalne wysypiska odpadów niebezpiecznych – wynika z informacji, którą przekazała Krystyna Sołek, Wojewódzka Inspektorka Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie.

Spis treści

  1. Kontrole WIOŚ na Podkarpaciu
  2. Nielegalne wysypisko śmieci w miejscowości Przewrotne
  3. Nielegalne wysypisko śmieci w Niegłowicach
  4. Nielegalne wysypisko śmieci w Stalowej Woli
  5. Nielegalne wysypisko śmieci w Łukawicy

Kontrole WIOŚ na Podkarpaciu

Jak przypomniała Sołek, kontrole przeprowadzane przez inspektorów ochrony środowiska, dotyczące gospodarowania odpadami mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz negatywnych jego skutków np. skażenia gleb, powietrza, wód, a także wyeliminowania ryzyka pożarów.

– Ponadto do WIOŚ w Rzeszowie wpływają zgłoszenia dotyczące miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów bez ustalonego podmiotu. Zgłoszenia te niezwłocznie przekazywane są do organów samorządowych, które posiadają kompetencje w tego rodzaju sprawach – podkreśliła Sołek.

Z przekazanych informacji wynika, że w regionie są cztery nielegalne wysypiska, na których są składowane niebezpieczne odpady.

Nielegalne wysypisko śmieci w miejscowości Przewrotne

Jedno z nielegalnych wysypisk śmieci znajduje się w miejscowości Przewrotne, gdzie – jak podała Sołek – „wobec niewywiązania się z nałożonego decyzją starosty rzeszowskiego obowiązku usunięcia odpadów, spółka MIDAN sp. z o.o. ukarana została przez WIOŚ w Rzeszowie administracyjnymi karami pieniężnymi". Na spółkę nałożone zostały też mandaty karne.

–Następnie WIOŚ w Rzeszowie wstrzymał działalność spółki w zakresie zbierania odpadów. Spółka do tej pory nie wywiązała się z nałożonego obowiązku usunięcia odpadów. Postępowanie w sprawie nakazania usunięcia odpadów prowadzi starosta rzeszowski – przekazała Sołek.

Nielegalne wysypisko śmieci w Niegłowicach

Z kolei w miejscowości Niegłowice odpady były deponowane w wyrobiskach pożwirowych w latach 1960-1970. Wójt gminy Jasło nakazał właścicielom działek usunięcie zgromadzonych odpadów. Postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów prowadzone przez wójta wciąż jest w toku.

Zobacz też: RZESZÓW: Jak segregować odpady?

Nielegalne wysypisko śmieci w Stalowej Woli

Szefowa rzeszowskiego WIOŚ podała, że kolejne wysypisko odpadów niebezpiecznych jest w Stalowej Woli, gdzie zdeponowano odpady wytworzone w latach 2012-2014. Miejsce ujawnienia odpadów stwierdzono podczas kontroli WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzonej w 2018 r.

– Postępowanie w sprawie prowadzi starosta stalowowolski, który decyzją z 2014 r. cofnął, bez odszkodowania, pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-KOMPLEX Polska Sp. z o.o. oraz zobowiązał spółkę do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności – podkreśliła Sołek.

Spółka jednak do tej pory nie wywiązała się z nałożonego obowiązku usunięcia odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci w Łukawicy

Ostatnie niebezpieczne składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Łukawica, na terenie gminy Narol, gdzie zdeponowano zbiorniki z nieustaloną substancją.

Jak podkreśliła Sołek, organami posiadającymi kompetencje w sprawie ustalenia właściciela odpadów oraz stanu formalno-prawnego ich deponowania są organy samorządowe.

– Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – przypomniała Sołek.

Szefowa WIOŚ w Rzeszowie dodała, że to samorządy mają informacje dotyczące m.in. ilości zlikwidowanych do tej pory miejsc nielegalnego składowania lub porzucania odpadów.

Mafia śmieciowa zakopywała odpady w Przemęckim Parku Krajobrazowym