Podkarpacie: Są pieniądze dla zdolnych uczniów

2020-09-17 14:04 A.Z.
aaa
Autor: Pixabay

Warto się uczyć - mówi marszałek Podkarpacia i rozdaje stypendia. Niestety, tylko dla najzdolniejszych uczniów. Po pieniądze mogą sięgnąć licealiści oraz uczniowie ze szkół zawodowych. Łącznie to 1060 stypendiów po 4000 zł na rok.

Ruszył nabór na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Po pieniądze mogą sięgnąć licealiści oraz uczniowie ze szkół zawodowych. Łącznie to 1060 stypendiów w kwocie po 4000 zł na rok.

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje w trwającym roku szkolnym dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

1. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

2. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, bez względu na miejsce zamieszkania oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 400 uczniów i uczennic (4- i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia).

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września.

Przemyt włosów
Człowiek w kosmicznym ubraniu, w środku nocy, zatańczył makarenę w lesie

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.