Na jaką pomoc niepełnosprawni z Podkarpacia mogą liczyć w czasie pandemii i powodzi?

2020-07-08 13:11 af

Na Podkarpaciu działa wiele ośrodków, które pomagają niepełnosprawnym. Mamy 68 zakładów pracy chronionej, 137 warsztatów terapii zajęciowej, 13 zakładów aktywności zawodowej. Pomimo, że w czasie pandemii koronawirusa zawiesiły swoją działalność to wciąż otrzymają dotacje po to, aby mogły wypłacać zasiłki niepełnosprawnym. Na jaką pomoc mogą jeszcze liczyć niepełnosprawni?

Działający przy wojewodzie Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w czasie pandemii wydawał orzeczenia, aby niepełnosprawni mogli korzystać z uprawnień, które im przysługują. - Co więcej z mocy prawa wystąpiło wydłużenie już posiadanych okresowych zaświadczeń o przyznanym statusie niepełnosprawności. To wydłużenie w przepisach prawnych zostało uregulowane w ten sposób, że następuje na czas do 60 dni od ustania pandemii - mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Pomoc czeka także na niepełnosprawnych, którzy ucierpieli w powodziach, które w ostatnim czasie przeszły przez Podkarpacie. Ci mogą teraz starać się o pomoc. Jedną z jej form jest naprawa zepsutego sprzętu uzyskanego z dofinansowania PEFRON. Co jeszcze? -Moduł I i II programu przeciwdziałania skutków żywiołu zakłada udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej na jej wniosek w kwocie dwóch tysięcy złotych na tzw. rehabilitację społeczną. Jest to wydatek związany z życiem osoby niepełnosprawnej - mówi Maciej Szymański, szef podkarpackiego oddziału PEFRON. Niepełnosprawni po pomoc powinni zgłaszać się do urzędów powiatowych. Właśnie tam PEFRON przekaże pieniądze.