Wybory samorządowe 2024

i

Autor: M.W. Jak głosować w Eurowyborach w Rzeszowie?

Wybory PE 2024

Jak głosować w Eurowyborach w Rzeszowie? To warto wiedzieć!

2024-05-30 15:39

Zbliża się kolejne ważne wydarzenie polityczne. Już 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w lokalach potrwa od 7.00 do 21.00. Co powinniśmy wiedzieć o zbliżających się wyborach? Jak i gdzie głosować w Rzeszowie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Rzeszowie. Co powinniśmy wiedzieć? 

9 czerwca to kolejna ważna data, o której powinniśmy pamiętać. W ten dzień odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli oddać swój głos w godzinach 7.00 – 21.00. Na Podkarpaciu mamy łącznie 69 kandydatów i kandydatek z siedmiu list wyborczych. O etat w Europarlamencie ubiega się 37 mężczyzn i 32 kobiety. Co powinniśmy wiedzieć o zbliżających się wyborach?

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

A także, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu Wyborczego).

Kto może głosować w Rzeszowie?

Wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Rzeszowa,
 • stale zamieszkujący na terenie Rzeszowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Rzeszowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Rzeszowa.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Jeśli mieszkasz na stałe w Rzeszowie a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek

o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach na podstawie złożonego wniosku o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres, pod którym wyborca będzie przebywał w dniu wyborów

Wnioski o zmianę miejsca głosowania należy składać w Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 do dnia 6 czerwca 2024 roku. Wyborca, który wnioskował o zmianę miejsca głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

ZOBACZ: NAJBARDZIEJ ANGAŻUJĄCE MIASTA NA PODKARPACIU W KWIETNIU 2024

Politycy o starcie Wąsika i Kamińskiego do europarlamentu