Gdzie na studia na Podkarpaciu? PWSTE w Jarosławiu ma wiele zalet i nowe kierunki

2020-07-06 12:33 Artykuł sponsorowany
Dlaczego warto studiować rolnictwo i inżynierię mechaniczno-medyczną na PWSTE w Jarosławiu?
Autor: mat. prasowe

Gdzie studiować? Jaki kierunek studiów wybrać? Dobre studia nie zawsze oznaczają konieczność wyjazdów daleko od domu. W Jarosławiu znajdziesz 18 kierunków kształcenia, wśród których znalazły się dwa nowe - utworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz rozmowy z pracodawcami.

Jakie studia wybrać na Podkarpaciu?

Czy na Podkarpaciu można znaleźć wymarzony kierunek studiów? Czy są tu kierunki, które są odpowiedzią na obecne potrzeby rynku pracy? Czy na Podkarpaciu można znaleźć nowoczesne laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt? Odpowiedzią jest PWSTE w Jarosławiu. To Uczelnia z 20-letnim doświadczeniem, która stale doskonali jakość nauczania:

– Stale poszerzamy ofertę naszej Uczelni, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców. Maturzyści mogą liczyć na ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia, realizowane pod okiem profesjonalnej kadry – komentuje prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor PWSTE w Jarosławiu.

PWSTE w Jarosławiu: Kierunki w zgodzie z zapotrzebowaniem na rynku pracy

Podczas tegorocznej rekrutacji debiutują dwie nowe ścieżki kształcenia: inżynieria mechaniczno-medyczna oraz rolnictwo. Choć po obu kierunkach absolwenci otrzymują tytuł inżyniera, na tym podobieństwa się kończą.

– Inżynieria mechaniczno-medyczna łączy nabywanie umiejętności inżynierskich z wiedzą medyczną, dzięki czemu stawia duże wymagania przed kandydatami, ale także stwarza ogromne możliwości dla absolwentów. W programie kształcenia na kierunku Rolnictwo postawiliśmy na nowoczesne podejście do zarządzania gospodarstwem rolnym – dzięki temu kierunek nie jest skierowany wyłącznie do młodych adeptów branży, ale także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu np. rolnictwa ekologicznego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. – dodaje prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman.

Dlaczego warto studiować rolnictwo i inżynierię mechaniczno-medyczną na PWSTE w Jarosławiu?
Autor: mat. prasowe

Inżynieria mechaniczno-medyczna: Dlaczego warto studiować?

Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek, którym nie może pochwalić się żadna inna uczelnia w województwie podkarpackim. PWSTE w Jarosławiu jako pierwsza postawiła na kształcenie w tej dziedzinie. Pomysł na utworzenie tego kierunku narodził się po konsultacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Wielokrotnie pojawiało się stwierdzenie, iż brakuje fachowców w placówkach służby zdrowia, centrach rehabilitacyjnych oraz firmach produkujących aparaturę medyczną. Kształcenie inżynierów, którzy będą współpracować z lekarzami stosując nowe technologie w diagnostyce i terapii, staje się ważnym celem naszej Uczelni – komentuje dr Anna Baran, Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Technicznej.

Co ważne, teoria idzie tu z praktyką. Studenci bowiem będą uczestniczyli w sześciomiesięcznych praktykach w placówkach medycznych i firmach:

– Nawiązaliśmy współpracę z firmami z branży medycznej, w których brakuje osób posiadających kwalifikacje inżynierskie w zakresie projektowania, wytwarzania oraz obsługi urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych. Jest to więc szansa dla naszych absolwentów na znalezienie pracy w zawodzie tuż po ukończeniu kształcenia – dodaje dr Anna Baran.

Studenci tego kierunku będą mieli do wyboru dwie ścieżki kształcenia: inżynieria komputerowa w medycynie oraz komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych.

Rolnictwo w PWSTE w Jarosławiu

Drugi z nowych kierunków uczelni to rolnictwo. Nie jest bowiem tajemnicą, że w regionie większość terenów stanowią użytki rolne. W powiecie jarosławskim na przykład stanowią około 69%, natomiast grunty orne około 49% ogólnej powierzchni. Dlatego utworzenie kierunku Rolnictwo, było wyłącznie kwestią czasu. Adresowany jest on do osób interesujących się branżą rolniczą oraz śledzących kierunki jej rozwoju. W programie kształcenia znalazły się takie zagadnienia jak m.in.:

  • pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • podstawy statystyki w naukach rolniczych czy zdobywanie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych.

Absolwenci tego kierunku mogą nie tylko zająć się prowadzeniem własnej działalność, ale są gotowi do podjęcia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach zajmujących się obsługą rolnictwa, ochroną środowiska, zakładach przemysłu spożywczego, obrotem handlowym i gospodarczym w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem czy rozwojem obszarów wiejskich.

Dlaczego warto studiować rolnictwo i inżynierię mechaniczno-medyczną na PWSTE w Jarosławiu?
Autor: mat. prasowe

PWSTE: Więcej kierunków studiów magisterskich

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, ale i absolwentów PWSTE w Jarosławiu, Uczelnia podjęła starania o rozszerzeniu oferty studiów magisterskich. Dzięki temu, już od przyszłego roku studia II stopnia będzie można rozpocząć na takich kierunkach jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz praca socjalna.

– Rozszerzenie oferty o kolejne kierunki na studiach II stopnia jest naturalnym procesem – tego oczekują nasi studenci, absolwenci oraz pracodawcy. W tym roku otworzyliśmy możliwość kontynuacji kształcenia na aż 6 kierunkach, co oznacza podwojenie ubiegłorocznej oferty. Można śmiało stwierdzić, że PWSTE w Jarosławiu rośnie w siłę – komentuje Rektor Krzysztof Rejman.

Artykuł sponsorowany