Gdzie legalnie można pić alkohol?

i

Autor: pixabay.com

Porady

Czy i gdzie legalnie można pić alkohol w miejscach publicznych? Zobacz listę!

2023-06-16 14:52

Wraz z coraz ładniejszą pogodą częściej decydujemy się na wypoczynek w miejscach publicznych. Czy odwiedzając parki, plaże oraz miejskie ogrody możemy spożywać alkohol? Jak wyglądają przepisy w tej kwestii? Co grozi nam za ich nieprzestrzeganie?

Spis treści

 1. Czy można pić alkohol w miejscu publicznym?
 2. Gdzie legalnie można pić alkohol?
 3. Jaki mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym 2023?

Czy można pić alkohol w miejscu publicznym?

Wypoczywając w miejscach publicznych powinniśmy pamiętać o zasadach, do których należy się stosować. W innym wypadku grozi nam kara w postaci mandatu. Letnie dni i coraz ładniejsza pogoda nie zwalniają nas z obowiązku przestrzegania przepisów. Jak one wyglądają? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Wybierając się do parku czy na plaże, zapewne zastanawiamy się, czy możemy zabrać ze sobą alkohol. Co mówi o tym Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Artykuł 14 ściśle określa, gdzie zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Gdzie zatem nie wolno nam spożywać alkoholu?

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
 • w środkach i obiektach transportu publicznego,
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Gdzie legalnie można pić alkohol?

Ustawa przewiduje jednak miejsca, gdzie mamy możliwość spożywania alkoholu. O jakie miejsca chodzi?

 • punkty sprzedaży tych napojów ze specjalnie wyznaczonymi miejscami,
 • wagony restauracyjne i bufety w pociągach komunikacji krajowej,
 • pociągi komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,
 • międzynarodowe porty lotnicze i samoloty komunikacji międzynarodowej,
 • statki i porty morskie.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Jak możemy przeczytać w ustawie, „rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi". Takie miejsca to m.in. bulwary czy plaże. 

Jaki mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym 2023?

Jeżeli zdecydujemy się na picie alkoholu w nieodpowiednim miejscu publicznym, grozi nam mandat. Ile będziemy musieli zapłacić? Za takie przewinienie należy zapłacić 100 złotych. Karę otrzymać możemy również za samą próbę wypicia alkoholu. W takim przypadku mandat wynosi 50 złotych.

ZOBACZ: NADANIE IMIENIA OKRĄGŁEJ KŁADCE. JUREK OWSIAK W RZESZOWIE

Kremówkowe szaleństwo na rzeszowskim rynku