Dziś wyniki egzaminu zawodowego 2020: Jak je odebrać? Gdzie sprawdzić?

2020-03-20 10:27 Sylwia Indycka-Rosół
Dziś wyniki egzaminu zawodowego 2020: Jak je odebrać? Gdzie sprawdzić?
Autor: Pixabay

Mimo pandemii terminy podania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie ulegają zmianie. Co jeśli nie zdaliśmy egzaminu zawodowego? Kiedy odbierzemy świadectwa? Sprawdziliśmy odpowiedzi na te i inne pytania.

"Prosimy o zaznajomienie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotyczącym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017" - pisze Okręgowa Komisja Ezaminacyjna w Krakowie, pod którą podlegają podkarpackie szkoły.

Jeśli czekacie na wyniki z niecierpliwością na wyniki, mamy dla Was dobre wieści. Będą przekazane już dziś! Jak je odebrać?

Wyniki egzaminu zawodowego 2020

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zarówno w Formule 2012, jak i Formule 2017, wyniki tego egzaminu, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r., zostaną przekazane:

  • W przypadku egzaminu zawodowego w Formule 2012 (kwalifikacje „jednoliterowe”) wyniki zostaną przekazane w sposób określony przez dyrektora danej szkoły/placówki (w uzgodnieniu z dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli to konieczne),
  • W przypadku egzaminu zawodowego w Formule 2017 (kwalifikacje „dwuliterowe”) wyniki zostaną przekazane w formie SMS lub mailem, jeżeli dane te zostały udostępnione w systemie informatycznym SIOEPKZ (dysponują nim szkoły).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego 2020 to piątek, 20 marca 2020 roku, godz. 10. Wówczas wyniki te otrzymają:

  • Szkoły, placówki lub centra, pracodawcy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.
  • Zdający – przy czym CKE zaznacza, że termin przekazania im wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe to 20 marca 2020, godz. 10 lub najszybciej, jak to będzie możliwe, zważywszy na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Egzamin zawodowy: Kiedy świadectwa?

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty – termin przekazania:
1) świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie – szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom i zdającym
2) dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów – szkołom i zdającym został określony w harmonogramie jako „do 31 marca”. Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przekazywały szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami szkół sposób przekazania dokumentów.

Niezdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Wgląd do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez
dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Posłuchaj, jak można zarazić się koronawirusem. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.
Rzecznik Wojewody Podkarpackiego o koronawirusie 2

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.