Dla kogo wyższy limit zużycia energii do 2600 i 3000 kWh rocznie?

i

Autor: Caroline Ford/CC BY-SA 3.0/wikimedia.pl

Dla kogo wyższy limit zużycia energii do 2600 i 3000 kWh rocznie?

2022-09-27 12:42

Rząd zadecydował w sprawie cen prądu. Wyższy limit zużycia energii elektrycznej będzie dotyczył wybrane przez rząd grupy społeczne. Przypominamy, że dla zwykłych gospodarstw domowych roczny limit wynosi 2000 kWh i przewiduje on zamrożenie cen prądu z roku 2022. Dla innych przewidziano dwa wyższe progi. To 2600 kWh i 3000 kWh.

Zamrożenie cen prądu 2023. Kto otrzyma dofinansowanie?

W poniedziałek 26 września rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. W projekcie przewidziano zamrożenie ceny prądu w 2023 roku na poziomie z roku 2022 roku, jeżeli gospodarstwa domowe nie przekroczą limitu zużycia energii. W przypadku nie zmieszczenia się w przewidzianym przez rząd progu, gospodarstwo domowe będzie zmuszone opłacić rachunki z cenami prądu przewidzianymi przez dane przedsiębiorstwo na rok 2023. W czasie rozmów o pomyśle zamrażania cen prądu powstało kilka pytań odnośnie dużych rodzin, czy rolników, dla których utrzymanie się w limicie 2000 kWh jest nierealne. Rząd postanowił przesunąć granicę dla wybranych grup społecznych. Kogo obowiązują wyższe limity zużycia energii elektrycznej?

CZYTAJ TAKŻE: Jak sprawdzić zużycie energii, aby zmieścić się w limicie 2000 kWh rocznie?

Dla kogo limit zużycia prądu do 2600 kWh?

Ceny prądu w 2023 zostaną zamrożone na poziomie z obecnego roku, jeżeli gospodarstwo nie przekroczy limitu 2000 kWh rocznie. - Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020 - zapowiadano.

Są jednak wyjątki od limitu. W przyjętej w poniedziałek ustawie znalazły się zapis o limicie 2600 kWh rocznie. Wyższy próg o 600 kWh przewidziano dla gospodarstw domowych, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością.

Kierowca zaszalał na S7. W 15 sekund uzbierał 24 punkty karne

Limit zużycia energii do 3000 kWh rocznie. Kto skorzysta?

Rząd przewidział jeszcze wyższy limit zużycia prądu, który wynosi 3000 kWh rocznie. Obowiązuje on wybrane grupy, a są nimi rodziny wielodzietne oraz rolnicze.

Wyższy o połowę limit, bo o 1000 kWh zostaną przyznane po okazaniu Karty Dużej Rodziny – w przypadku rodzin wielodzietnych, zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku rolnego – w przypadku rodzin rolniczych, a także dokument potwierdzający niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego – w przypadku limitu 2600 kWh.