Chcesz zmieniać świat? Wybierz studia na Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego!

i

Autor: materiały promocyjne UR

Chcesz zmieniać świat? Wybierz studia na Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego!

2022-05-23 7:00

Kolegium Nauk Medycznych to dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego kształcąca dotychczas na 11 kierunkach w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od roku akademickiego 2022/2023 w ofercie znajdzie się także nowy kierunek Analityka medyczna.

W strukturze Kolegium funkcjonuje Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz centra badawczo-rozwojowe np. Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych.

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne dla studentów odbywają się w nowoczesnych, przyjaznych dla młodych ludzi przestrzeniach uniwersytetu m.in. w Centrum Symulacji Medycznej, Zakładzie Nauk o Człowieku, Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym - Ośrodku Badań Innowacyjnych w Sporcie oraz we współpracujących z Kolegium Nauk Medycznych jednostkach klinicznych i ośrodkach zdrowia. W realnych planach jest budowa Szpitala Uniwersyteckiego.

Oferta Kolegium Nauk Medycznych jest zgodna z aktualnymi trendami oraz odpowiada na potrzeby powstających nowych usług medycznych.

Kierunki na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich:

Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kierunek lekarski w języku polskim, Kierunek lekarski w języku angielskim, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne.

Kierunki na studiach II stopnia:

Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie Publiczne.

Kolegium zgodnie z zapotrzebowaniem rynku stale poszerza swoją ofertę o nowe specjalności. Nowością na kierunku Zdrowie Publiczne jest specjalność „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych” oraz „BHP i ochrona radiologiczna”.

Uniwersytet Rzeszowski

i

Autor: materiały promocyjne

Aktualne specjalności jak m.in. Trener Zdrowia, Trener Personalny, Instruktor Fitness, Turystyka międzynarodowa, Rekreacja Ruchowa proponuje Kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja.

Uniwersytet Rzeszowski

i

Autor: materiały promocyjne

Jednym z priorytetów Kolegium jest aktywne włączanie studentów do działalności 51 Studenckich Kół Naukowych oraz uczelnianych zespołów realizujących projekty naukowe, w tym w środowisku międzynarodowym. Rzeszowscy studenci za swoje dokonania zdobywają uznanie i granty m.in. w ramach programu MEiN „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”, „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, „Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe”.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej https://www.ur.edu.pl/. Zapraszamy również na oficjalny fanpage Uniwersytetu Rzeszowskiego.