Auto nie przeszło przeglądu. Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

i

Autor: pexels.com

Auto nie przeszło przeglądu. Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

2023-03-06 13:22

Zazwyczaj udając się na przegląd techniczny naszego samochodu nie zakładamy, że diagnosta może nie przedłużyć jego ważności. Tak się może jednak stać, gdy nasze auto nie spełnia norm. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak odzyskać dowód rejestracyjny?

Jeździsz niesprawnym autem? Możesz stracić dowód rejestracyjny

Aktualne przepisy zakładają, że każde auto przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji musi przejść przegląd techniczny w stacji kontroli pojazdów. Następnie taką czynność należy powtarzać co roku. Podczas wizyty diagnosta sprawdza najważniejsze elementy i układy w samochodzie, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Po przeprowadzeniu kontroli, wydawana jest decyzja, czy pojazd może poruszać się po drogach. Jest to uwarunkowane tym, czy samochód spełnia wszystkie normy i nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. W przypadku pozytywnego wyniku, diagnosta podbija pieczątkę i automatycznie dopuszcza pojazd do jazdy na najbliższe 12 miesięcy. Jeżeli wynik jest negatywny, kierowca musi zdecydować się na naprawę i naturalnie ważność badania nie zostaje przedłużona.

Diagnosta ma także dodatkowe możliwości. Jeżeli stwierdzi, że auto zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, może zatrzymać kierowcy dowód rejestracyjny. To skrajne przypadki, ale zdarza się, że może być do tego zmuszony. Zazwyczaj jednak, gdy usterki są możliwe do szybkiego naprawienia, jedynie nie zostaje przedłużone badanie techniczne. W przeciwieństwie do policji, diagności mogą wyłącznie fizycznie zatrzymać dokument, nie mają możliwości wprowadzenia adnotacji do systemu CEPiK.

Jak odzyskać dokumenty?

Pierwszym, podstawowym krokiem, na który musimy się zdecydować, żeby otrzymać dokumenty jest naprawa wszystkich usterek. Po naprawie trzeba po raz drugi odwiedzić stację kontroli i poddać się badaniu technicznemu. Jeżeli wówczas specjalista stwierdzi, że pojazd nadaje się w stu procentach do jazdy, wydaje kierowcy zaświadczenie pozwalające na odzyskanie dowodu. Po dokumenty musimy zwrócić się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, w którym rejestrowaliśmy nasze auto. Przepisy zawierają jednak zapis mówiący o tym, że prawo do zwrócenia nam dokumentów mógłby mieć również diagnosta.

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) (...) może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, (...) przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie– czytamy w Prawie o ruchu drogowym.

Ten przepis ma zastosowanie jednak tylko w przypadku dokumentu zatrzymanego przez zapis w systemie CEPiK, do dokonania którego przywilej mają jedynie Policja, Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa.

Kierowcy spadają autami z kościelnych schodów na Białołęce